Last 14-8-2021

Velkommen til

Togstationer på Bornholm" 

Her er nogle billeder af stationerne, på de 3 Bornholmske toglinier. 

Som bliver opdateret med flere stationer og bedre billeder efterhånden. 


Kort over de 3 linier


 


Først fra Rønne H til Sandvig. 


Rønne H station


 


Rønne N station


 


Blykobbe trinbrædt


 


Nyker station


 


Mæby trinbrædt


 


Klemensker station


 


Splidsgård trinbrædt


 


Rø station


 


Humledal station


 


Tejn station


 


Sandkås trinbrædt


 


Allinge station


 


Sandvig station


 


Her fra Rønne H til Nexø. 


Rønne H station


 


Rønne N station


 


Rønne Ø station


 


Robbedale trinbrædt


 


Kjølleregårde station


 


Nylars trinbrædt


 


Lobbæk station


 

 


Smørenge trinbrædt


 


Tvillingegårde trinbrædt


 


Åkirkeby station


 

 


Ugleenge station


 


Langemyregård trinbrædt


 


Pedersker station


 


Pilemølle station


 


Bodilsker station


 

 


Kannikegård station


 


Balka trinbrædt


 


Nexø station


 


Til sidst fra Åkirkeby til Gudhjem. 


Åkirkeby station


 

 


Skørebro trindbrædt


 


Almindingen station


 


Christianhøj trinbrædt


 

 

 

 

 


Åløse station


 


Østermarie station


 

 

 


Østerlars station


 

 

 

 

 


Stavehøl trinbrædt


 


Gudhjem station


 

 

 

 

 

 

 

  Tilbage til Hoved side

Mail til Frankie frankie@frederiksson.dk